Preskočiť na obsah

ZMLUVA O nakladaní s komunálnym odpadom-zber, preprava, zhodnotenie / zneškodnenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov

Zverejnené
25. júla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/52
Začiatok účinnosti: 25. júla 2023
Koniec účinnosti: 25. júla 2028
Dátum podpísania: 14. júla 2023
Suma s DPH:
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Žabokreky
Objednávateľ - Sídlo: Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
Objednávateľ - IČO: 00317047
Dodávateľ: Brantner Fatra s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Ul. Robotnícka 20, 036 01 Martin
Dodávateľ - IČO: 31578861
URL profilu verejného obstarávania: www.brantnerfatra.sk

Prílohy