Preskočiť na obsah

ZMLUVA O SPOLUPRACI PRI ZABEZPECEN( SYSTEMU ZDRUZENEHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A NEOBALOVYCH VYROBKOV & 2-0/2024/TZKO/443 :uzatvorena podla § 269 ods. 2 zékona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich pravnychpredpisov, resp. podla § 59 ods. 2 a nasl. zakona €. 79/2015 Z. z. ..

Zverejnené
29. decembra 2023
Kategória

zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/99
Dátum podpísania: 29. decembra 2023
Začiatok účinnosti: 1. januára 2024
Koniec účinnosti:
Suma s DPH: 16 534,00 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Žabokreky
Objednávateľ - Sídlo: Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
Objednávateľ - IČO: 00317047
Dodávateľ: ELEKOS
Dodávateľ - Sídlo: Párovská 44, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO: 37857690
URL profilu verejného obstarávania:

Prílohy