Preskočiť na obsah

ZMLUVA o zabezpečení dopravy žiakov číslo: 004/0DOMT/A/2023uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 51311991 Zb. Obchodného zákonníka v zneníneskorších predpisov 1 ďalej len „zmluva“

Zverejnené
6. októbra 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/70
Dátum podpísania: 6. októbra 2023
Začiatok účinnosti: 6. októbra 2023
Koniec účinnosti: 28. júna 2024
Suma s DPH: 430,00 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Žabokreky
Objednávateľ - Sídlo: Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
Objednávateľ - IČO: 00317047
Dodávateľ: Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo: Košická 2, 010 65 Žilina
Dodávateľ - IČO: 36407771
URL profilu verejného obstarávania:

Prílohy