Preskočiť na obsah

Zmrzlinový stánok

Zverejnené
15. mája 2020
Kategória

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru v Žabokrekoch – Zmrzlinový stánok

Obec Žabokreky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znp, podľa §281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. OZ v znp o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy k časti pozemku.

Prílohy