Preskočiť na obsah

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

Zverejnené
1. februára 2024
Kategória

do OVK

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej
volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať dňa 23.
marca 2024: 

dagmar.daduka@gmail.com

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická
strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný
výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická
strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o
vyhlásení volieb (do 19. februára 2024).

Prílohy

Žiadne prílohy.