Preskočiť na obsah

Magna Via

Magna via bola dôležitá cesta v bývalom Rakúsku-Uhorsku, ktorá viedla cez dnešné RakúskoSlovenskoMaďarskoRumunsko a Ukrajinu. Používala sa na prepravu osôb a pošty.

História cisársko-kráľovskej poštovej cesty siaha do obdobia vojen. Obsadenie južných oblastí monarchie vojskami tureckého sultána Solimana po bitke pri Moháči v r. 1526 spôsobilo pretrhnutie spojenia Viedne so stredoslovenskými banskými mestami a ostatným východným územím. Zložitá situácia v monarchii (najmä mocenský zápas medzi rakúskym arcivojvodom Ferdinandom Habsburským a sedmohradským vojvodom Jánom Zápoľským a ničivé vpády tureckých vojsk) viedla k mnohým zmenám a v oblasti dopravných spojení k presunu hlavných ciest do oblastí, ktoré boli vzdialené a bezpečnejšie.

Na rozkaz už panovníka Ferdinanda I. (1526-1564) začal Matej Taxis budovať nové poštové a dopravné spojenie. K štyrom tratiam (z Viedne do Ľvova, z Viedne do Carihradu, z Viedne do Kronštatu a z Viedne do Karlstadtu) dobudovali v roku 1550 jednu z najdlhších poštových a dopravných spojníc, ktorá mala celkom 56 poštových staníc. Nová kráľovská poštová cesta viedla z Viedne cez BratislavuTrnavuHlohovecTopoľčanyPrievidzuMartin, Ružomberok, Lučivnú, LevočuPrešovMichalovce do Sobraniec a ďalej do MukačevaDebrecínu a do Hermannstadtu.

18. storočí sa dobudovávali ďalšie poštové prepriahacie stanice a cesta Via Magna sa vetvila a sieťovala i do regiónov, ktoré sa hospodársky rozvíjali. Jednotlivé poštové stanice boli pôvodne od seba vzdialené dve poštové míle (asi 15 km) a k ním patrili i objekty stravovacie, ubytovacie a tiež hospodárske budovy pre ustajnenie ťažných a jazdeckých koní. Poštovú stanicu spravoval magister postae, ktorému podliehali postilioni. Títo vykonávali samotnú dopravu, pôvodne na koňoch a neskôr na poštových vozoch – diligenciách. Svoj príchod oznamovali trúbkou, ktorá ostala dodnes symbolom pošty.

Zaujímavé odkazy:

O projekte Magna Via

Čo je Magna Via, Aké sú hlavné ciele projektu, cieľové skupiny projektu.. Otázky na tieto odpovede za dozviete – O projekte Magna Via

Mestá a obce na Magna Via

Zoznam miest a obcí na hlavnej trase turistickej cesty Magna Via, v ktorých bola poštová alebo prepriahacia stanica – Mestá a obce na Magna Via

Prierez históriou cesty Magna Via

Viac z histórie sa dozviete – Prierez históriou cesty Magna Via