Preskočiť na obsah

Materská škola

Kontakty:

Adresa: Žabokreky 166, 038 40 Žabokreky
Telefón: 0911713919
Facebook stránkaMaterská škola Žabokreky
e-mailriaditelms@zabokreky.sk

Materská škola zabezpečuje pre deti vo veku od 3 – 6 rokov celodennú starostlivosť. Deti v našej MŠ absolvujú predprimárne vzdelávanie, ktoré sa končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. Každý absolvent dostane osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania.

Školský vzdelávací program s názvom Škola plná pohody napľňa potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi, uľahčuje dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie a podporuje vzťah dieťaťa k poznávaniu a k učeniu sa hrou.

Ciaľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjame osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti.

Spolupracujeme so SZUŠ M. Haľamovej v Martine CVČ ABC Košťany nad Turcom.

Dotazník hodnotenia realizácie aktualizačného vzdelávania

Personálne obsadenie

Zuzana Paverová

Riaditeľka

riaditelms@zabokreky.sk 0911 713 919 043/4388120

Alexandra Šípková

Učiteľka

Ivica Honková 

Učiteľka

Miriama Šuteková

Učiteľka

Monika Mrozeková

Upratovačka

Jana Janotová

Školníčka