Preskočiť na obsah

Viacúčelové ihrisko Žabokreky

Viacúčelové ihrisko s umelou trávou a oplotením. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 40 x 20 m. Vlastníkom multifunkčného ihriska je obec Žabokreky, ktorá ho aj prevádzkuje.
 

Nájomca ihriska môže byť:

 • fyzická osoba ( staršia ako 15 rokov preukázajúca sa preukazom totožnosti, alebo cestovným pasom pasom u cudzincov. )
 • právnická osoba (preukazujúca sa výpisom z obchodného registra, prípadne meno registrač.dokladu, alebo živnostenským listom )
 • iné subjekty v zmysle platných právnych predpisov SR ( obec, záujmové združenie, verejnoprávne inštitúcie atď.)

Nájomca, ktorý prevezme od správcu kľúče od a je zodpovedný za dodržiavanie
prevádzkového poriadku, jeho užívateľmi nachádzajúcimi sa počas prenájmu v areáli. 
 

Cenník za prenájom viacúčelového ihriska v Žabokrekoch

 • skupinové športy /malý futbal, volejbal, basketbal, nohejbal/ 1 hodina 6,- €
 • tenis /dvojhra, štvorhra/ 1 hodina 2,- €
 • bez určenia druhu športu 1 hodina 10,- €
 • poplatok za umelé osvetlenie 1 hodina 2,- €

Občania s trvalým a prechodným pobytom v obci Žabokreky majú na vyššie uvedené ceny zľavu 50%.
 

Bezplatný vstup a použitie športového náradia majú:

 • Žiaci ZŠ, ŠKD a deti MŠ Žabokreky v čase školského vyučovania a prevádzky školského klubu a materskej školy.
 • Deti a mládež do 15 rokov s trvalým a prechodným pobytom v obci Žabokreky.
 • Registrovaní futbalisti FK Slovan Žabokreky v rámci oficiálnych tréningov /termíny tréningov na týždeň dopredu nahlasujú tréneri mužstiev správcovi.
 • Držitelia preukazov ZŤP.
 • Obecná samospráva Žabokreky pri ňou org. podujatiach.