Záznam z prieskum trhu: Ekonomické a mzdové účtovníctvo v rámci projektu: „Budovanie kapacít obecného sociálneho podniku služieb“

16.6.2022 zverejnil/a zabokreky_admin.

Záznam z prieskum trhu

Predmet zákazky: Ekonomické a mzdové účtovníctvo
Projekt: „Budovanie kapacít obecného sociálneho podniku služieb“