Preskočiť na obsah

Financie

Archív dokumentov uverejnených obcou Žabokreky.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Návrh rozpočtu na roky 2024 – 2026
 

Rozpočet predstavuje strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, prostredníctvom ktorého sa realizujú jej základné úlohy a funkcie. Jeho základnou úlohou je zabezpečovanie financovania obce, a to nielen v príslušnom rozpočtovom roku, ale najmenej v troch po sebe nasledujúcich rozpočtových rokoch.

Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet, finančné operácie.

Zostavovanie rozpočtu je súčasťou rozpočtového procesu. Rozpočtový proces je ustanovený postup pre prípravu, zostavenie, schvaľovanie, analýzu, realizáciu a hodnotenie rozpočtu obce.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky každý rok pre subjekty verejnej správy vydáva príručku, v ktorej poskytuje metodickú podporu pri zostavovaní rozpočtov jednotlivých subjektov verejnej správy.

Postup predkladania a schvaľovania rozpočtu je plne v kompetencii zastupiteľstva a starostu obce. Pred schválením musí byť rozpočet zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom obvyklým v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce.

Súvisiace dokumenty

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupitelstva dňa 15.12.2023