Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Žabokreky.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH 1 500,00 €

Dátum vystavenia 19.4.0202

Zodpovedná osoba Martina Vnučková, ekonómka

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ ION s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vápenická 2384/5, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 44291434

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás: Výkon stavebného dozoru na diele „Vodozádržné opatrenia v centre obce Žabokreky“

Suma s DPH

Dátum vystavenia 8.4.0202

Zodpovedná osoba Martina Vnučková, ekonómka

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ ELKOTECH s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Robotnícka 34, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 36372315

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás: Revízia a následná oprava ťahových a kladkových zariadení pre divadlo na pódiu KD Žabokreky

Suma s DPH 1 925,00 €

Dátum vystavenia 28.3.0202

Zodpovedná osoba Martina Vnučková, ekonómka

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ Obecný podnik Žabokreky, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Dodávateľ - IČO 53639405

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás: Dopravné značenie podľa PD Kubenová Silvia – Pri bytovkách

Suma s DPH 1 392,00 €

Dátum vystavenia 21.3.0202

Zodpovedná osoba Martina Vnučková, ekonómka

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ MULTIHALY.SK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 45527725

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás: Dodanie a montáž solárneho osvetlenia

Suma s DPH 5 395,31 €

Dátum vystavenia 20.3.0202

Zodpovedná osoba Martina Vnučková, ekonómka

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ Igor Lamoš

Dodávateľ - Sídlo Slovany 111, 038 43 Slovany

Dodávateľ - IČO 46304908

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás: Odsávanie do školskej jedálne v MŠ Žabokreky podľa c.p. 2024008

Suma s DPH

Dátum vystavenia 13.3.0202

Zodpovedná osoba Martina Vnučková, ekonómka

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ Brantner Fatra s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Robotnícka 20, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 31578861

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás: Kontajner ABROLL piatok 22.3.2024 od 14:00 hod. Odvoz plného kontajnera 25.3.2024 v ranných hod.

Suma s DPH

Dátum vystavenia 13.3.0202

Zodpovedná osoba Martina Vnučková, ekonómka

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ SC ŽSK, Závod Turiec

Dodávateľ - Sídlo Kollárova 94, 037 72 Martin

Dodávateľ - IČO 42054575

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás: Nakladanie sypkých materiálov, cca 15 ton

Suma s DPH 9 863,71 €

Dátum vystavenia 11.3.0202

Zodpovedná osoba Ing. Martina Vnučková, ekonómka

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ Da Vinci Martin, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Minská 4171/11, 036 08 Priekopa

Dodávateľ - IČO 53681002

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás: Opravu podláh na chodbách v budove ZŠ Žabokreky

Suma s DPH 4 919,37 €

Dátum vystavenia 11.3.0202

Zodpovedná osoba Martina Vnučková, ekonómka

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ DREVALL s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Levočská 387/93, 053 01 Harichovce

Dodávateľ - IČO 47397691

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás: Renováciu parkiet v budove ZŠ Žabokreky

Suma s DPH 500,00 €

Dátum vystavenia 8.3.0202

Zodpovedná osoba Ing. Martina Vnučková, ekonómka obce

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Dodávateľ - Sídlo Divadelná 5, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 36145335

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás: Teoreticko-praktický workshop zameraný na metodiky výučby detí ZŠ v oblasti folklóru a tradícii

Suma s DPH 3 960,00 €

Dátum vystavenia 19.2.2024

Zodpovedná osoba Ing. Martina Vnučková, ekonómka

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ EBA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31376134

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás: Uloženie a likvidáciu BRO 200201 priebežne celo- ročne podľa vzniku podľa c.p. P56230057

Suma s DPH 499,94 €

Dátum vystavenia 9.2.2024

Zodpovedná osoba Ing. Martina Vnučková, ekonómka

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ MAXcomputers s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nerudova 12, 036 08 Martin 8

Dodávateľ - IČO 50824937

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás: Multifunknčé zariadenie EPSON WorkForce Pro WF-C5890DWF