Preskočiť na obsah

Štefan Mišovic

Čestný občan Štefan Mišovic

Pán Štefan Mišovic sa narodil 19. decembra 1921 v Tisovci a zomrel 30.8.2008 v Martine. Ovládol profesiu strojného zámočníka a neskôr pôsobil ako technik v Považských strojárňach v Považskej Bystrici. Po rokoch pôsobenia v ochotníckom divadle od roku 1949-1950 bol členom Divadla pracujúcich v Považskej Bystrici a v rokoch 1950-1951 členom Krajového divadla v Žiline.

Do Divadla SNP nastúpil v roku 1951 a až do odchodu do dôchodku, roku 1991 bol členom umeleckého súboru. Mišovicovou doménou bolo relistické plnokrvné zobrazovanie robustných typov s negatívnymi črtami ( Babic v Králikových Bukoch podpolianskych, 1950, Burun v Stehlíkovej dramatizácií Makarenkovho románu Z ačíname žiť, 1951 ). Jeho herectvo postupne nadobúdalo jemnejšie odtienky s prehĺbeným prienikom do psychológie postavy.

Stvárnil množstvo hlavných postáv, bol jedným z protagonistov martinského javiska. Jeho jedinečná tvár je odrazom životnej divadelnej pravdy, sú v nej vpísané desiatky postáv, z ktorých treba spomenúť aspoň tie najvýznamnejšie – Podkolesin ( N.V.Gogoľ, Ženba ) , Taras Bubľa ( N.V. Gogoľ : Taras Buľba ), Agaton ( B. Nušič : Trúchliaci pozostalí ), Hektor ( Anouilh : Bál zlodejov ), Dunaparti ( J. Chalupka : Štyri svadby na jenom pohrebe ). Medvedev ( M. Gorkij : Na dne ), Hank ( T. Williams : Noc s leguánom ), Jozef Strmeň ( I. Stodola : Marina Havranova ), Aretas ( P. O. Hviezdoslav : Herodes a Herodias) , Blepyros ( R. Merle : Ženy v parlamente ), Icharev ( N.V. Gogoľ : Hráči ), Miller ( F. Schiller : Úklady a láska ).

Veľmi často bolo obsadzovaný filmovými režisérmi, vytvoril desiatky filmových postáv. K najúspešnejším patria postavy vo filmoch Drevená dedina ( 1954 ), Zemianska česť (1957), Vojaci slobody (1957), Krutá ľúbosť (1978), Zlaté časy (1978), Noční jazdci (1981), Tisícročná včela (1983) a v televíznych filmoch Tereza (1976), Štrnásť výstrelov (1981), Explózia (1981).

Štefan Mišovic – DEDO – ako familiárne nazývajú divadelní kolegovia a blízky má dvoch synov Štefana a Branislava.

S úctou musím povedať, že Váš činorodý duch majstre nezaháľal ani na režisérskom poste tu u nás v Žabokrekoch. Pod Vaším vedením nacvičili naši ochotníci viacero hier. Viedol ste viac ako 60 hercom. Spomeniem len niektoré vedúce osobnosti : Jána Rumpela, Juraja Pohanku, Želmíru Kraľovanskú, Boženu Marčičiakovú, Mgr. Miroslava Polonca a Petra Chromčíka. Nacvičili ste hry Čaj u Pána Senátora, Mastný hrniec, Marišu, Ženbu, Jánošika podľa Vivaldiho, Neprebudený, Matka, Hriech, Starý zaľúbenec, Tvrdohlavá žena, U ministra, Pani Rafíková.