Preskočiť na obsah

Elektronické služby

Elektronické služby miest a obcí – ESMAO je univerzálnym komplexným riešením pre vytvorenie priestoru na elektronickú komunikáciu samosprávy miest a obcí s občanom a podnikateľom.

Rieši povinnosti definované zákonom o eGovernmente. Zabezpečí povinnú integráciu, publikovanie a komunikáciu s ÚPVS (ústredným portálom verejnej správy). Vhodne dopĺňa existujúce agendové systémy a registratúru ktorú samospráva využíva.

Pre koho je ESMAO určené

ESMAO je určené pre občanov a podnikateľov ako elektronický priestor pre podávanie žiadostí, daňových priznaní, oznámení a ďalších potrieb voči samospráve mesta alebo obce.

Vďaka ESMAO riešeniu občan alebo podnikateľ transparentne vidí priebeh vybavovania svojho podania. Je určené pre samosprávy miest a obcí pre vytvorenie priestoru elektronickej komunikácie s občanom a podnikateľom.

Na plnenie si povinností v súvislosti s elektronizáciu verejnej správy. Pre efektívnejšie a rýchlejšie vybavovanie podaní. Zabezpečuje transparentné informácie o službách, ale aj jednotlivých podaniach.

Viac o Elektronických službách miest a obcí ESMAO dozviete tu: Čo je to ESMAO?

Aj obec Žabokreky má svoj portál elektornických služieb – zabokreky.esmao.sk

Ako pracovať s portálom elektronických služieb sa dozviete tu – Ako pracovať s portálom