Preskočiť na obsah

Urbárske spoločenstvo

Zmluvou o založení pozemkového spoločenstva bol zapísaný do registra pozemkových spoločenstiev  23.2.1996 pod č. j. 96/06054  Obvodným úradom v Martine referátom poľnohospodárstva.

Orgány spoločestva

Výbor US Žabokreky:

Predseda spoločnosti 
Ing. Emil Rišian,  bydlisko Žabokreky 161, 038 40

1. Podpredseda spoločnosti
Ing. Jozef Rišian,  bydlisko Žabokreky 104, 038 40

2. Podpredseda spoločnosti
Miroslav Rišiaň, bydlisko Björsonova 5/44 036 01 Martin

Členovia  výboru 
Ľudovít Remeník, bydlisko Žabokreky 175, 038 40
Ing. Ivan Fízel, bydlisko Hurbanova 3, 036 01 Martin

Dozorná rada US ŽabokrekyPredseda DR 
Ing. Milan Švrlo,  bydlisko Žabokreky 77, 038 40

Členovia DR
Vratislav Bartoš,  bydlisko Žabokreky 257, 038 40
Ing. Anna Kubeková, bydlisko Žabokreky 132, 038 40
Ing. Lucia Rumpelová, bydlisko Žabokreky 239, 038 40

Kontaktné informácie

Urbárske spoločenstvo Žabokreky pozem. spol.
Žabokreky 145
038 40  Žabokreky
web: urbarskespolocenstvozabokreky.sk
e-mail: predseda@urbarskespolocenstvozabokreky.sk
mobil: +421915990243

IČO: 31937365
DIČ: 2020992127
Č.ú: 4008000396/7500