Preskočiť na obsah

Komisia Mandátová

Peter Jesenský

Člen komisie

Milan Brna

Člen komisie

Rastislav Polonec

Člen komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu 

Ing. Peter Fízel

Predseda komisie

Peter Jesenský

Člen komisie

Milan Brna

Člen komisie

Rastislav Polonec

Člen komisie

Komisia finančná a pre správu obecného majetku

Ing. Oliver Hrapka

Predseda komisie

Ing. Peter Fízel

Člen komisie

Peter Košík

Člen komisie

Ing. Mária Bernátová

Členka komisie

Bibiana Hubáčková

Členka komisie

Komisia pre obchod, služby, dopravu, cestovný ruch, šport a verejný poriadok

Peter Jesenský

Predseda komisie

Rastislav Polonec

Člen komisie

Milan Brna

Člen komisie

Ing. Peter Fízel

Člen komisie

Ing. Oliver Hrapka

Člen komisie

Dáša Kalnická

Členka komisie

Andrej Kalnický

Člen komisie

Milan Marko

Člen komisie

Alexander Blahušiak

Člen komisie

Mgr. Gabriela Blahušiaková

Členka komisie

Ing. Mária Bernátová

Členka komisie

Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, prácu s mládežou a sociálne veci

Dáša Kalnická 

Predsedníčka komisie

Rastislav Polonec

Člen komisie

Michal Bartoš

Člen komisie

Matej Chromčík

Člen komisie

Róbert Šavol

Člen komisie

Mária Ciklamíniová

Členka komisie

Mgr. Erika Poloncová

Členka komisie

Mgr. Andrea Fabrová

Členka komisie

Olga Kalnická

Členka komisie

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie

Milan Brna

Predseda komisie

Andrej Kalnický

Člen komisie

Ing. Olga Štroncerová

Členka komisie

Igor Bartoš

Člen komisie

Ing. Katarína Jelínková

Členka komisie

Ing. Jozef Rišian

Člen komisie