Preskočiť na obsah

Návrh finančného rozpočtu obce na roky 2024,2025,2026

Zverejnené
30. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2023 − 14. decembra 2023
Kategória

Návrh rozpočtu na roky 2024 – 2026
 

Rozpočet predstavuje strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, prostredníctvom ktorého sa realizujú jej základné úlohy a funkcie. Jeho základnou úlohou je zabezpečovanie financovania obce, a to nielen v príslušnom rozpočtovom roku, ale najmenej v troch po sebe nasledujúcich rozpočtových rokoch.

Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet, finančné operácie.

Zostavovanie rozpočtu je súčasťou rozpočtového procesu. Rozpočtový proces je ustanovený postup pre prípravu, zostavenie, schvaľovanie, analýzu, realizáciu a hodnotenie rozpočtu obce.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky každý rok pre subjekty verejnej správy vydáva príručku, v ktorej poskytuje metodickú podporu pri zostavovaní rozpočtov jednotlivých subjektov verejnej správy.

Postup predkladania a schvaľovania rozpočtu je plne v kompetencii zastupiteľstva a starostu obce. Pred schválením musí byť rozpočet zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom obvyklým v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/rozpočet

Prílohy

Súvisiace dokumenty