Preskočiť na obsah

Dedičstvo minulosti ako odkaz do budúcnost

Zverejnené 18.3.2023.

Kategória
 • Kód projektu: 304021CKS7
 • Názov projektu: Dedičstvo minulosti ako odkaz do budúcnosti
 • Akronym: DEMIB
 • Žiadosť o NFP: NFP304020CKS7 – Dedičstvo minulosti ako odkaz do budúcnosti
 • Programové obdobie: 2014-2020
 • Výzva: INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 – VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2022/14
 • NACE projektu: 42110 – Výstavba ciest a diaľnic
 • Názov operačného programu / Názov prioritnej osi / Názov konkrétneho cieľa: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020304020, 2. Kvalitné životné prostredie, 304020001:2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
 • Vedúci partner: Mesto Martin,IČO:00316792
 • Hlavný cezhraničný partner: Obec Zašová (ČR)
 • Projektový partner: Obec Žabokreky
 • Celková  zazmluvnená suma: 514 386,36 €
 • z toho Obec Žabokreky: 44 094,23
 • Zmluva 304021CKS7 – Dedičstvo minulosti ako odkaz do budúcnosti
 • Číslo zmluvy: 418/2023
 • Dátum platnosti zmluvy: 16.3.2023
 • Dátum účinnosti zmluvy: 18.3.2023
 • URL adresa: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7639383/
 • Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2022/14

Stručný popis projektu:

Cieľom  projektu „Dedičstvo minulosti ako odkaz do budúcnosti“ je vybudovať nový produkt cestovného ruchu – s cieľom upevniť a zvýrazniť živé puto, minulosť jednotlivých partnerov, ale aj tú spoločnú, ktorú chceme udržať. To by sa nám malo podariť vytvorením náučnej tematickej trasy postavenej na prezentácii spoločného kultúrneho a priemyselného dedičstva všetkých partnerov a prihraničného územia.

Mesto Martin (VP), obec Žabokreky (PP1) a moravskú Zašovú (HCP) spája priemyselno-kultúrna minulosť, úcta k tradíciám a záujem zanechať odkaz do budúcnosti netradičným spôsobom. Spája nás inovatívnosť, riešenie energetickej krízy a snaha o zníženie uhlíkovej stopy. Na obidvoch stranách hraníc máme vysoko rozvinutý cykloturizmus, Turiec je poprepájaný cyklotrasami, tak ako aj Zašová a celé jej okolie. Preto je projekt zameraný aj na zviditeľnenie trás a propagáciu cykloturistiky v našich regiónoch.

Na strane českého partnera pôjde o zatraktívnenie existujúcej cyklotrasy formou rekonštrukcie historicky významného objektu kláštorného múru z 18. storočia, ktorý predstavuje významnú časť histórie tejto obce. Mesto Martin dýcha odkazom kultúrnej i priemyselnej minulosti. Na náučnom cyklochodníku chceme predstaviť lokality bývalých martinských fabrík s česko-slovenskými základmi (pivovar, ohýbaný nábytok, tlačiarne a i.) a zriadiť novú muzeálnu expozíciu venovanú pomaly zabudnutej remeselnícko-priemyselnej histórii Martina a taktiež histórii nášho českého partnera.

Zároveň zrekonštruujeme prepájaciu cyklolávku a časť cyklochodníka, ktorý nadväzuje na už existujúci chodník česko-slovenského priateľstva na nábreží rieky Turiec. Jedným z výstupov projektu bude aj odpočívadlo v srdci obce Žabokreky, ktoré je situované na dávnej historicky významnej trase Via Magna. Tam, kde sa v minulosti otáčali dostavníky, sa teraz budú zastavovať bicykle. Táto komunikačná a zásobovacia tepna položila akýsi pomyslený základ priemyslu v regióne.

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020