Preskočiť na obsah

Návrh na vydanie stavebného povolenia stavby „VN VEDENIE – TR KOŠÚTY – MARTIN NEMOCNICA BUDÚCNOSTI – RAKOVO“

Zverejnené 19.4.2023.

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho rokovania a miestneho zisťovania

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, v zastúpení MČ Projekty, s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO 35 829 745, podal dňa 7.2.2023 na Obci Rakovo žiadosť o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby (novostavby): „VN VEDENIE – TR KOŠÚTY – MARTIN NEMOCNICA BUDÚCNOSTI – RAKOVO“: 

  • Okres Martin, katastrálne územie: Rakovo, Príbovce, Necpaly, Košťany nad Turcom, Žabokreky, Dražkovce, Tomčany, Martin.

Celú verejnú vyhlášku nájdete TU: