Preskočiť na obsah

Zápis detí do Materskej školy v Žabokrekoch

Zverejnené 12.4.2023.

Zápis detí do MŠ Žabokreky 166, na školský rok 2023/2024 s termínom prijatia od 1.9.2023.

Kedy: každý pracovný deň, od 9.5. do 19.5.2023
Kde: v priestoroch MŠ
Čas: od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Forma podania prihlášky:

 • zákonný zástupca príde do MŠ  s dieťaťom a vypísanou, detským lekárom potvrdenou a zákonnými zástupcami podpísanou žiadosťou,
 • zákonný zástupca pošle žiadosť poštou, alebo elektronicky,
 • zákonný zástupca žiadosť do schránky na bráne MŠ.

Preferujeme osobný kontakt s rodičmi a deťmi – možnosť oboznámiť sa priestormi MŠ.

Ako získate tlačivo ,,Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“

 • elektronické stiahnutie z webovej stránky obce (nájdete na konci článku)
 • osobne v MŠ
   

Kritériá na prijatie dieťaťa:

 1. Predškoláci z obce Žabokreky
 2. Predškoláci z iných obcí, príp. miest
 3. Ostatní predškoláci
 4. Súrodenci
 5. Deti, ktoré dovŕšili 3 roky
 6. Ostatné deti

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí bude vydané do 30.júna 2023. Rozhodnutie si budete môcť osobne prevziať v MŠ, na základe vopred stanoveného termínu, ktorý bude vopred
zverejnený na webovej stránke obce. Po danom termíne budú rozhodnutia posielané poštou.

Tlačivo ,,Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ na stiahnutie v PDF, alebo DOCX formáte: