Preskočiť na obsah

Zber elektroodpadu v Žabokrekoch: 7. a 8. septembra 2023, pri Hasičskej zbrojnici

Zverejnené 5.9.2023.

Kategória

Vážení občania,

v našej obci sa bude konať zber elektroodpadu. Elektroodpad je akýkoľvek elektrický alebo elektronický prístroj, ktorý už nie je používaný alebo je nefunkčný. Príklady elektroodpadu sú: televízory, počítače, chladničky, mikrovlnné rúry, žehličky, vysávače, telefóny, batérie a podobne.

Kontajner na elektroodpad bude pristavený vo štvrtok 7. septembra 2023 pri Hasičskej zbrojnici a ostane tam do piatka 8. septembra 2023, do 13:00 hod. Prosíme vás, aby ste do kontajnera vhodili iba elektroodpad!

Zberom elektroodpadu prispievate k ochrane životného prostredia a zníženiu emisií skleníkových plynov. Elektroodpad obsahuje množstvo cenných materiálov, ktoré sa dajú znovu použiť alebo spracovať. Zároveň sa zabráni kontaminácii pôdy a vody nebezpečnými látkami, ktoré sa nachádzajú v niektorých zložkách elektroodpadu.

Ďakujeme vám za vašu spoluprácu a účasť na zbere elektroodpadu. Spoločne sa starajme o našu obec a našu planétu.