Preskočiť na obsah

Zber zeleného odpadu začína 8. apríla 2024

Zverejnené 27.3.2024.

Kategória

Vážení občania,

oznamujeme vám, že zber zeleného biologicky rozložiteľného odpadu a pokosenej trávy sa v našej obci začne od pondelka 8. apríla 2024.

AKO BUDE PREBIEHAŤ ???

Termín prvého vývozu čerstvej pokosenej trávy zamestnancami nášho obecného podniku bude:

  • v pondelok 8. apríla 2024

Prosíme vás o dodržiavanie nasledovných pokynov:

  • Nepreťažujte vrecia trávou – aby s nimi naši zamestnanci mohli ľahko manipulovať.
  • Do vriec vkladajte len čerstvo pokosenú trávu – stará, prehnitá a mokrá tráva je ťažká a môže sťažiť prácu našim zamestnancom.
  • Starú, prehnitú a mokrú trávu vyhadzujte do hnedých kontajnerov – tieto kontajnery budú vyvezené po prvýkrát v tomto roku v utorok 09.04.2024 zberovou firmou.

Ďakujeme vám za pochopenie a za to, že dbáte na náročnú prácu našich zamestnancov.

Ako (zatiaľ) nakladať so zeleným odpadom:

  • Kompostovanie: Ak vám zelený odpad vznikol, môžete ho kompostovať vo svojich kompostéroch
Kompostovanie zeleného odpadu

Upozornenie:

  • Uloženie zeleného odpadu do stojisk separovaného odpadu, alebo jeho ponechanie na verejnom priestranstve je porušením zákona o odpadoch.
  • Stojiská separovaného odpadu sú monitorované kamerami.

Prosíme vás, aby ste rešpektovali zákon a nakladali so zeleným odpadom zodpovedne. Veríme, že vďaka tejto informácii sa nám podarí zlepšiť nakladanie so zeleným odpadom v našej obci.

Ďakujeme za vaše pochopenie a prajeme radostné a duchovne naplňujúce Veľkonočné sviatky.