Preskočiť na obsah

Dotácia na kontajnerové stojisko v obci Žabokreky

Zverejnené 8.8.2018.

Kategória

Slovenská agentúra životného prostredia ,Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica , IČO: 00626031 poskytla našej obci dotácizu vo výške 5.000,00 EUR na projekt:  Kontajnerové stojisko v obci Žabokreky.

Projektom máme zámer podporiť dobre zavedený návyk občanov tým,že rozšírime miesto na zber separovaného odpadu a skultúrnime ho výstavbou funkčného stojiska z ťahokovu.

Kontajnery sú v súčasnosti vystavené dažďu,vetru.Separovaný odpad sa znehodnocuje (zmoknutím ), vietor ho rozfukuje po blízkom okolí-(plasty) , a to je neprípustné. Stojisko bude včlenené do obslužných priestorov budovy obecného úradu.

Na streche stojiska budeme vysádzať rastliny,aby pohľad na stojisko pripomínal kvetináč a podnietil záujem obyvateľov o „zelené strechy“ na adaptačné opatrenia na zmenu klímy.