Preskočiť na obsah

Grand od Nadácie KIA Motors Slovakia – šport prichádza aj v novej dobe

Zverejnené 3.7.2021.

Kategória

CHARAKTERISTIKA PODPORENEJ ČINNOSTI (PROJEKT,ÚLOHA, AKTIVITA) -podpora rozvoja športu
Miesto realizácie podporenej činnosti: Obec  Žabokreky
„Grant“ na uskutočnenie projektu: Šport prichádza aj v  novej dobe
Skutočné výdavky: projekt sa iba začal realizovať                                                           
Výka poskytnutej dotácie (na základe zmluvy): 4.000,00 EU
Výška spolufinancovania: nevyžaduje sa

FORMA PUBLICITY
Prostredníctvom webovej stránky obce