Preskočiť na obsah

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce

Zverejnené
3. januára 2019
Kategória

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

„Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce.“

Prílohy

Žiadne prílohy.