Preskočiť na obsah

Dodatok č.1 Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl

Zverejnené
9. januára 2024
Kategória

Na základe zníženia jednotkového koeficientu pre rok 2024 z pôvodnej  sumy 107,42 € na sumu 107,08 € od 1.1.2024 vznikla v zmysle § 9aa ods.2 písm. c) zák. č. 596/2003 Z.z. na strane poskytovateľa povinnosť zohľadniť rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu v priebehu rozpočtového roka a upraviť výšku poskytovaných finančných prostriedkov od 1.1.2024 na  príslušný rozpočtový rok. V zmysle tohto ustanovenia sa zmluvné strany dohodli na úprave výšky pôvodne dohodnutej dotácie od 1.1.2024 . V zmysle dohody sa mení pôvodný článok 2 Zmluvy zo dňa 20.12.2023 a v celom rozsahu

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2024/01
Dátum podpísania: 9. januára 2024
Začiatok účinnosti: 10. januára 2024
Koniec účinnosti: 31. decembra 2024
Suma s DPH: 137 201,60 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Žabokreky
Objednávateľ - Sídlo: Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
Objednávateľ - IČO: 00317047
Dodávateľ: DEEP DANCE CLUB
Dodávateľ - Sídlo: Maše Haľamovej 21, 036 01 Martin
Dodávateľ - IČO: 50934848
URL profilu verejného obstarávania:
CRZ: Zobraziť na CRZ

Prílohy

Súvisiace dokumenty