DODATOK č.3 ku VZN č.4-2012 o miest.daniach a poplatku za KO a DSO SCHVALENE

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy