NAVRH-VZN 3-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia

Zverejnené
30. novembra 2022
Kategória

Prílohy