Návrh Zmeny č2 k VZN-01-2019 výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl

Zverejnené
31. októbra 2019
Kategória

Prílohy