Preskočiť na obsah

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE: PHRSR mesta Martin na roky 2024-2031

Zverejnené
12. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
12. januára 2024 − 26. januára 2024
Kategória

Strategický dokument bude nový dokument PHRSR mesta Martin na roky 2024 – 2031. Predstavuje strednodobý strategicko-plánovací dokument v zmysle zákona č.539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v NRSR, pričom zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja príslušnej VÚC a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie regiónu a obce.

PHRSR mesta Martin na roky 2024 – 2031 stanoví priority a smer rozvoja mesta Martin ako kľúčový nástroj na koordináciu prioritných rozvojových zámerov verejných a súkromných subjektov na území mesta, ale tiež na získavanie prostriedkov na ich realizáciu.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2024/11

Prílohy