Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí konania a úmysle vydať rozhodnutie vo veci určenia lesného celku „Necpaly“