Preskočiť na obsah

Rôzne potravinárske výrobky

Zverejnené
26. júna 2019
Kategória

Výzva na predkladanie cenových ponúk zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade sozákonom

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov –

Názov predmetu obstarávania: „Rôzne potravinárske výrobky“

Prílohy

Žiadne prílohy.