VZN č.1-2019 o výške prísp.na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení SCHVALENE

Zverejnené
31. januára 2019
Kategória

Prílohy