Preskočiť na obsah

VZN č. 3/2016 ktorým sa v súlade so Zmenami a Doplnkami č.1 mení a doplňa VZN č.3/2009