Preskočiť na obsah

ZMENA 3 k VZN č012019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a šk.zar. – SCHVALENE