Zmena č 1 k VZN 4-2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO SCHVALENE

Zverejnené
31. decembra 2021
Kategória

Prílohy