Preskočiť na obsah

Zmena č 1 k VZN 4-2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO SCHVALENE