Preskočiť na obsah

Zmluva o nájme nebytovych priestorov uzavreta podl’a § 3) zakona ¢.116/1990 Zb.o ndjme a podnajme nebytovych priestorov v zneni neskorsichpredpisov a Obč.zakonnika

Zverejnené
9. decembra 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/90
Dátum podpísania: 9. decembra 2023
Začiatok účinnosti: 9. decembra 2023
Koniec účinnosti:
Suma s DPH: 200,00 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Žabokreky
Objednávateľ - Sídlo: Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
Objednávateľ - IČO: 00317047
Dodávateľ: Základná škola, Belá - Dulice 84
Dodávateľ - Sídlo: , Belá-Dulice
Dodávateľ - IČO: 37812033
URL profilu verejného obstarávania:
CRZ: Zobraziť na CRZ

Prílohy