Preskočiť na obsah

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovaciehopreukazu

Zverejnené
16. augusta 2023
Kategória

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republikyv deň konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (t.j. najneskôr 29. septembra 2023) v úradných hodinách obce v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
(t.j. najneskôr 11. septembra 2023), elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (t.j. najneskôr 11. septembra 2023) na elektronickú adresu obce:

dagmar.daduka@gmail.com

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu,
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/163

Prílohy

Žiadne prílohy.

Súvisiace dokumenty