Preskočiť na obsah

Zmena č2 k VZN-01-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl